22 mai 2015 – Pregătirea procedurilor de licitaţie pentru activităţile de gestionare a deşeurilor

Proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU” intră într-o nouă fază: organizarea procedurilor legale privind atribuirea prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) a trei contracte de delegare a gestiunii activităţilor de gestionare a deşeurilor, respectiv activităţile de colectare şi transport a deşeurilor pentru zona 1 Sibiu, precum şi a celor de operare a staţiilor de sortare şi compostare realizate în cadrul proiectului.

Se va realiza astfel: delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu pentru o perioadă de 8 ani, cu o valoare estimată a contractului de 185.939.389 lei (fără TVA); delegarea prin concesiune a activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, Staţiei de compostare Şura Mică şi a Staţiei de sortare Cisnădie pentru o perioadă de 10 ani, cu o valoare estimată a contractului de 97.485.929 lei (fără TVA); precum şi delegarea prin concesiune a activităţii de operare a Staţiei de compostare Târnava pentru o perioadă de 10 ani, cu o valoare estimată a contractului de 19.312.049 lei (fără TVA).

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ECO SIBIU va organiza şi derula procedura de licitaţie pentru desemnarea operatorilor în cadrul celor 3 contracte, în numele şi pe seama unităților administrativ teritoriale beneficiare ale serviciului.