17 iunie 2015 –  Începe procedura de atribuire a contractelor de delegare prin concesiune pentru activitățile de gestionare a deșeurilor din cadrul proiectului Sistem de Management  Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu

Proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU” implementat de către Consiliul Judeţean Sibiu cu sprijinul Ministerul Fondurilor Europene-Autoritatea de Management în cadrul POS Mediu 2007-2013 a ajuns în faza de atribuire a celor trei contracte de delegare prin concesiune a activităților de gestionare a deșeurilor. Documentaţiile de atribuire sunt încărcate și pot fi consultate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Termenul de depunere a ofertelor pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu pentru o perioadă de 8 ani, cu o valoare estimată a contractului de 192.283.805 lei (fără TVA), este de 19 august 2015, ora 10:00.

Termenul de depunere a ofertelor pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, Staţiei de compostare Şura Mică şi a Staţiei de sortare Cisnădie pentru o perioadă de 10 ani, cu o valoare estimată a contractului de 99.149.129 lei (fără TVA), este de 20 august 2015, ora 10:00.

Termenul de depunere a ofertelor pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de compostare Târnava pentru o perioadă de 10 ani, cu o valoare estimată a contractului de 19.562.849 lei (fără TVA), este de 18 august 2015, ora 10:00.