Sibiu recicleaza

Home » Despre proiect » Componenta 1 – Echipamente » Descriere

Descriere

Studiul de Fezabilitate al proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu” aprobat în anul 2009 și revizuit în anul 2012 stabilește necesarul de recipienți de colectare separată pentru fiecare dintre localitățile județului, care urmează a fi achiziționați prin proiectul finanțat prin POS Mediu.

În cazul Județului Sibiu, ipotezele care au stat la baza determinării necesarului de recipienți de colectare sunt următoarele.

MEDIUL URBAN

Zona de blocuri de apartamente

 • în municipiul Sibiu
 • deșeurile de hârtie și carton se vor colecta în puncte de colectare în igloo-uri de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;
 • deșeurile de plastic și metal se vor colecta în puncte de colectare în igloo-uri de 1,1 mc, fiecare igloo deservind 110 locuitori;
 • deșeurile de sticlă se vor colecta pe o singură culoare în puncte de colectare în ingloo-uri de 1,1 mc. Fiecare recipient de colectare va deservi 250 locuitori.
 • în restul localităților din mediul urban
 • deșeurile de hârtie și carton și deșeurile de plastic și metal se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare container deservind 110 locuitori;
 • deșeurile de sticlă se vor colecta pe o singură culoare în puncte de colectare în containere de 1,1 mc. Fiecare recipient de colectare va deservi 250 locuitori.

Zona de case

 • în municipiul Sibiu
 • deșeurile de hârtie și carton se vor colecta la punctele de colectare, în igloo-uri de 1,1 m3, fiecare igloo deservind 250 locuitori;
 • deșeurile de plastic și metal se vor colecta din poartă în poartă în pubele de 240 l sau în containere de 1,1 mc astfel:
 • - în pubele de 240 l pentru casele cu 1, 2, 3, 4 și 5 familii; casele cu câte 1, 2, respectiv 3 familii vor primi câte o pubelă de 240 l iar casele cu câte 4, respectiv 5 familii vor primi câte 2 pubele de 240 l;
 • - în containere de 1,1 mc pentru casele cu câte 6, până la 10 familii;
 • deșeurile de sticlă se vor colecta în puncte de colectare stradale în igloo-uri de 1,1 m3; fiecare punct de colectare va deservi 250 locuitori;
 • în restul localităților din mediul urban
 • deșeurile de hârtie și carton se vor colecta la punctele de colectare, în containere de 1,1 m3, fiecare container deservind 250 locuitori;
 • deșeurile de plastic și metal se vor colecta din poartă în poartă în pubele de 240 l ;
 • deșeurile de sticlă se vor colecta în puncte de colectare stradale în containere de 1,1 m3. Fiecare punct de colectare va deservi 250 locuitori.

MEDIUL RURAL

 • Colectarea separată a deșeurilor menajere se realizează astfel:
 • Deșeurile de hârtie și carton și deșeurile de plastic și metal se colectează în puncte de colectare în containere de 1,1 mc;
 • Deșeurile de sticlă se colectează în puncte de colectare în containere de 1,1 mc;
 • 60% din populația din mediul rural va primi unități de compostare individuală.

Prin Proiect vor fi achiziționate echipamente (pubele și containere) pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a deșeurilor biodegradabile pentru întreg județul, precum și unități de compostare individuală, dupa cum urmează:

 • 4.237 containere de 1,1 mc și 40.100 pubele de 240 l pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile;
 • 1.181 containere de 1,1 mc, 8.027 pubele de 240 l și 17.325 pubele de 120 l pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile menajere;
 • 25.500 unități de compostare individuală.