Sibiu recicleaza

Home » Despre proiect » Componenta 1 – Echipamente » Stadiu actual

Stadiu actual

4 noiembrie 2014

S-a încheiat furnizarea recipientelor pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și biodegradabile, precum și a unităților de compostare individuală.

Recepţia finală a avut loc în perioada 27-29 octombrie 2014.

Cele 96.370 de containere, pubele și unităţi de compostare individuală furnizate vor fi transmise în administrarea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, în vederea folosirii în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu.”

27 iulie 2014

Prin proiect sunt achiziționate 96.370 de recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a deșeurilor biodegradabile pentru întreg județul, precum și unități de compostare individuală.

Aceste recipiente vor fi distribuite diferențiat, în funcție de tipul de localitate (urban, rural) și de tipul de locuință (la bloc sau la casă) pentru a răspunde necesităților tuturor locuitorilor județului.

Containerele vor fi amplasate în puncte de colectare stradală, iar pubelele vor fi distribuite familiilor care locuiesc la casă.

Pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie și carton, a deșeurilor de plastic și metal și a deșeurilor de sticlă au fost achiziționate 2.154 de containere de 1,1 m3, 2.083 containere tip clopot de 1,1 m3 și 40.100 de pubele de 240 l.

Pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile menajere au fost achiziționate 1.181 de containere de 1,1 m3, 8.027 de pubele de 240 l și 17.325 de pubele de 120 l.

Recipientele au culori diferite în funcție de deșeurile colectate separat: albastru – pentru hârtie și carton; galben – pentru plastic și metal; verde – pentru sticlă; maro – pentru deșeuri biodegradabile. Recipientele sunt prevăzute cu autocolante informative – cu imagini și text – care explică codul culorilor pentru colectarea separată a deșeurilor, făcând astfel mai ușoară utilizarea corectă a lor.

Pentru locuitorii din mediul rural și cei din zonele periurbane au fost achiziționate 25.500 de unități de compostare individuală.

Procesul de livrare a recipientelor a început în luna iunie 2014. Livrarea se va face etapizat, astfel încât să fie finalizată în luna octombrie 2014.

 

12 iunie 2014

Contractul de furnizare de echipamente de precolectare a deșeurilor în județul Sibiu a fost încheiat în data de 16 aprilie 2014 și are o durată de 9 luni. Valoarea contractului este de 16.983.434 LEI + TVA.

În prezent se află în derulare faza de livrare a recipienților pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și biodegradabile, precum și a unităților de compostare individuală.

Recipienții vor fi inițial livrați la cinci amplasamente (Mediaș, Șura Mică, Avrig, Agnita, Săliște), unde va avea loc recepția și testarea acestora. Ulterior, recipienții se vor transporta la fiecare unitate administrativ teritorială.

În total vor fi livrați 96.370 de recipienți pentru colectare separată și unități de compostare:

  • 2.154 de containere de 1,1 m3, 2.083 containere tip clopot de 1,1 m3 și 40.100 de pubele de 240 l pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie și carton, a deșeurilor de plastic și metal și a deșeurilor de sticlă;
  • 1.181 de containere de 1,1 m3, 8.027 de pubele de 240 l și 17.325 de pubele de 120 l pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile menajere;
  • 25.500 de unități de compostare individuală.

Recipienții sunt dotați cu autocolante informative – cu imagini și text – care explică codul culorilor pentru colectarea separată a deșeurilor, făcând astfel mai ușoară utilizarea corectă a lor:

  • albastru pentru hârtie și carton;
  • galben pentru plastic și metal;
  • verde pentru sticlă;
  • maro pentru deșeuri biodegradabile;
  • gri pentru deșeuri amestecate.

 

23 iulie 2012

În prezent procedura de achiziție a Contractului de furnizare bunuri este în derulare.