Sibiu recicleaza

Home » Despre proiect » Componenta 3 – Închidere depozite neconforme » Descriere

Descriere

Depozitul neconform este un depozit care nu este construit și operat în conformitate cu prevederile Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri si HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, în vederea protecției factorilor de mediu.

Un depozit neconform nu are sistem de impermeabilizare a bazei, nu are sistem de colectare și tratare a levigatului și nici sistem de colectare a gazului de depozit.

Un numar de 5 depozite neconforme, care au sistat activitatea, urmează a fi închise prin Proiect, și anume:

 • Depozitul neconform de la Remetea – a sistat activitatea în anul 2007;
 • Depozitele neconforme de la Agnita, Avrig, Cisnădie și Tălmaciu au sistat activitea în anul 2010.

Depozitul neconform Remetea

Proprietarul depozitului – Primăria municipiului Sibiu
Operatorul depozitului – Primăria municipiului Sibiu
Suprafața ocupată de deșeuri – 92.032 m2
Anul de sistare a activității – 2007

Depozitul neconform Remetea se află situat în estul orașului, la o distanță de 5,33 km de centrul administrativ al acestuia.

Distanța de la limita amplasamentului până la primele locuințe din localitate este de aproximativ 830 metri. În vecinătatea amplasamentului nu se află ape de suprafață.

Vecinătățile depozitului neconform de deșeuri sunt:

 • La Nord: teren arabil (proprietăți particulare);
 • La Est: teren arabil (proprietăți particulare);
 • La Sud: teren arabil (proprietăți particulare);
 • La Vest: teren arabil (proprietăți particulare).

Accesul către amplasament se face din DJ 106 Sibiu – Agnita, pe un drum de balast de aproximativ 740 metri lungime.

Pentru imagini de la depozitul neconform Remetea click aici.

Depozitul neconform Agnita

Proprietarul depozitului – Primăria orașului Agnita
Operatorul depozitului – S.C. Ecomed Reciclare Ecologică SRL Agnita
Suprafața ocupată de deșeuri – 16.900 m2
Anul de sistare a activității – 2010

Depozitul neconform Agnita se află pe teritoriul administrativ al orașului Agnita, în partea de sud – vest a localității.

Din punct de vedere topografic, terenul este extrem de accidentat, cu diferențe mari de nivel, ajungând chiar până la 30 m.

Distanța de la limita amplasamentului până la primele locuințe din orașul Agnita este de aproximativ 1,4 km, iar față de centrul orașului de aproximativ 2,3 km.

Vecinătățile depozitului neconform Agnita sunt următoarele:

 • La Nord: teren arabil (proprietăți particulare);
 • La Sud: teren arabil;
 • La Est: teren arabil;
 • La Vest: drum național Agnita-Vard și teren acoperit de vegetație.

În imediata vecinătate a amplasamentului se află rezervorul de alimentare cu apă a orașului Agnita, la o distanță de aproximativ 55 m.
Accesul către amplasament se face pe drumul național spre localitatea Vard.
Pentru imagini de la depozitul neconform Agnita click aici.

Depozitul neconform Avrig

Proprietarul depozitului – Primăria orașului Avrig
Operatorul depozitului – S.C. Gospodărire Orășenească S.A. Avrig
Suprafața ocupată de deșeuri – 13.675 m2
Anul de sistare a activității – 2010

Depozitul neconform este situat în partea de sud-est la aproximativ 1,9 km față de centrul localității Avrig, în punctul cunoscut sub denumirea „La lacuri”.

Vecinătățile depozitului neconform sunt următoarele:

 • La Nord: teren Consiliu Local Avrig;
 • La Sud: teren agricol – proprietăți particulare;
 • La Est: teren agricol – proprietăți particulare;
 • La Vest: teren agricol – proprietăți particulare.

În zona amplasamentului, în partea de nord a acestuia la aproximativ 300 m, curge pârâul Avrig, ce se apropie de vărsarea în râul Olt.

Distanța de la amplasamentul depozitului până la primele locuințe din localitatea Avrig este de aproximativ 800m.

Accesul la amplasament se face pe drumul de expoatare, aflat în partea de nord a depozitului, drum care este balastat, asigurând o lățime de 4m și care se desfășoară paralel cu cursul de apa.

Pentru imagini de la depozitul neconform Avrig click aici.

Depozitul neconform Cisnădie

Proprietarul depozitului – Primăria orașului Cisnădie
Operatorul depozitului – S.C. PRESCOM S.R.L. Cisnădie
Suprafața ocupată de deșeuri – 40.800 m2
Anul de sistare a activității – 2010

Depozitul neconform Cisnădie este situat pe teritoriul administrativ al orașului Cisnădie, în partea de nord a orașului, la o distanță de 1,5 km față de centrul acestuia.

Amplasamentul se află într-o zonă deluroasă fără denivelări majore și fără cursuri de apă în imediata apropiere.

Vecinătățile depozitului neconform Cisnădie sunt următoarele:

 • La Nord: Pășune – teren Consiliul Local Cisnădie;
 • La Sud: Pășune – teren Consiliul Local Cisnădie;
 • La Est: Pășune – teren Consiliul Local Cisnădie;
 • La Vest: Pășune – teren Consiliul Local Cisnădie.

Accesul căre amplasament se face pe un drum de balast, din DJ 106 C Sibiu – Cisnădie.
Pentru imagini de la depozitul neconform Cisnădie click aici.

Depozitul neconform Tălmaciu

Proprietarul depozitului – Primăria orașului Tălmaciu
Operatorul depozitului – S.C. ACSTAL S.A. Tălmaciu
Suprafața ocupată de deșeuri – 6,393 m2
Anul de sistare a activității – 2010

Amplasamentul depozitului neconform se află situat la aproximativ 1,4 km de centrul administrativ al orașului, într-o zonă deluroasă, la o distanță de cca. 170 m de râul Cibin, în zona punctului toponimic „La Viile Noi”.

Distanța de la amplasament până la primele locuințe din localitatea Tălmaciu este de aproximativ 500 m.

Vecinătățile depozitului neconform Talmaciu sunt următoarele:

 • La Nord: Pășune;
 • La Sud: Drum de exploatare și de acces la amplasament;
 • La Est: Pășune;
 • La Vest: Pășune.

Accesul către amplasament se face pe drumul de exploatare din balast aflat în partea de sud a amplasamentului, cu o lungime de circa 600 m.   Pentru imagini de la depozitul neconform Tălmaciu click aici.

Aceste depozite neconforme vor fi închise prin Proiect conform prevederilor următoarelor acte normative:

 • Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri;
 • HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;
 • OM 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Astfel, vor fi realizate următoarele tipuri de lucrări:

 • Organizarea suprafețelor – sistematizarea deșeurilor existente;
 • Montarea sistemului de impermeabilizarea a suprafeței;
 • Montarea sistemului de colectare a gazului de depozit;
 • Realizarea sistemului de colectare a apei pluviale;
 • Executarea forajelor de monitorizare și realizarea drumului de accces;
 • Plantare suprafeței rezultate (cu iarbă și specii de plante cu rădăcini scurte).