Sibiu recicleaza

Home » Despre proiect » Componenta 3 – Închidere depozite neconforme » Stadiu actual

Stadiu actual

27 iulie 2014

Lucrările de construcție pentru închiderea depozitului Remetea au fost finalizate, recepția la terminarea lucrărilor având loc în data de 2 iulie 2014.

Toate cele 5 depozite neconforme din județul Sibiu -  Avrig, Cisnădie, Agnita, Remetea, și Tălmaciu – sunt acum închise.

Lucrările de închidere au constat dintr-un proces de sistematizare și de compactare a deșeurilor, urmat de acoperirea cu un sistem de impermeabilizare și pământ vegetal înierbat. De asemenea, au fost construite puțuri și ferestre de degazare prin care să se colecteze gazul de depozit. Pentru supravegherea calității apelor freatice din zona depozitelor au fost realizate puțuri de monitorizare. De asemenea, s-au construit drumuri de inspecție, iar depozitele au fost împrejmuite cu garduri.

 

23 iunie 2014

Lucrările de închidere și ecologizare la patru dintre depozitele neconforme (Avrig, Cisnădie, Agnita și Tălmaciu) au fost finalizate, în 16 și 17 iunie având loc recepția la terminarea lucrărilor.

Lucrările de construcție pentru închiderea depozitului Remetea vor fi finalizate până la mijlocul lunii iulie 2014.

Lucrările la depozitele neconforme au constat dintr-un proces de sistematizare și de compactare a deșeurilor, urmat de acoperirea cu un sistem de impermeabilizare și pământ vegetal înierbat. De asemenea, au fost construite puțuri și ferestre de degazare prin care să colecteze gazul de depozit. Pentru supravegherea calității apelor freatice din zona depozitelor au fost realizate puțuri de monitorizare. De asemenea, s-au construit drumuri de inspecție, iar depozitele au fost împrejmuite cu garduri.

__________________________________________________________________________________

În urma procedurii de achiziție publică, Contractul de lucrări a revenit asocierii FINARA CONSULT S.R.L. Timișoara/S.C. CONFORT S.A. Timișoara.

Progresul fizic al lucrărilor la data de 03.03.2014 este următorul:

  • Închidere depozit neconform Agnita – 86 %;
  • Închidere depozit neconform Avrig – 99 %;
  • Închidere depozit neconform Cisnădie – 82 %;
  • Închidere depozit neconform Remetea-Sibiu – 73 %;
  • Închidere depozit neconform Tălmaciu – 99 %.