Sibiu recicleaza

Home » Despre proiect » Componenta 4 – Asistenţă tehnică » Descriere

Descriere

Contractul de servicii Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu“ are 4 componente, si anume:

Componenta 1

Suport în Managementul Proiectului – are ca scop întărirea capacității manageriale a Unității de Implementare a Proiectului (UIP) instituită în cadrul Consiliului Județean Sibiu. În acest scop, pe tot parcursul proiectului, echipa va acorda suport tehnic UIP. De asemenea, au fost prevăzute o serie de seminarii de instruire pentru membrii UIP.

Componenta 2

Supervizarea lucrărilor de construcții – se realizează pe tot parcursul derulării lucrărilor de construire a noilor instalații de gestionare a deșeurilor și a lucrărilor de închidere a celor 5 depozite neconforme. De asemenea, echipa contractului de Asistență tehnică acorda sprijin și pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.

Componenta 3

Sprijin în procesul de achiziții – a fost acordat sprijin pe parcursul derulării procedurilor de achiziție a contractului de audit, a contractului de lucrări și a constractului de bunuri. De asemenea, va fi acordat sprijin pe parcursul derulării procedurilor de delegare a activității de colectare și transport, precum și delegarea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor ce vor fi construite.

Componenta 4

Strategia de informare și conștientizare – are ca scop informarea și creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor județului Sibiu în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor.

În municipiile Sibiu și Mediaș, unde se vor colecta separat și deșeurile biodegradabile, campania de informare și conștientizare pune accent pe acest aspect.

În mediul rural, tot în cadrul campaniei, s-a realizat informarea și conștientizarea populației cu privire la compostarea individuală a deșeurilor biodegradabile.