Sibiu recicleaza

Home » Ce putem face? » Colectare separată » Fluxuri speciale

Fluxuri speciale

Fluxurile speciale de deșeuri reprezintă deșeurile care se generează în gospodărie, care pot fi încadrate sau nu în categoria deșeurilor municipale și care necesită o gestionare separată.

Fluxurile speciale care pot rezulta în urma activităților casnice sunt:

 • Deșeuri periculoase menajere;
 • Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE);
 • Deșeuri voluminoase;
 • Deșeuri de construcții și demolări (deșeuri C&D).

Deșeurile periculoase menajere

Includ:

 • Solvenți, acizi, baze (ingredienți ai produselor chimice de curățare folosite în gospodărie);
 • Pesticide;
 • Uleiuri și grăsimi ce conțin substanțe chimice periculoase;
 • Vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase;
 • Detergenți cu conținut de substanțe periculoase;
 • Medicamente citotoxice și citostatice;
 • Baterii și acumulatori cu substanțe periculoase;
 • Lemn cu conținut de substanțe periculoase (exemplu resturi de vopsea).

Din cauza caracterului periculos, acestea nu trebuie să ajungă în depozitul de deșeuri nepericuloase împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile periculoase menajere trebuie colectate separat și gestionate de operatori economici autorizați.

Pentru colectarea deșeurilor periculoase se vor organiza campanii trimestriale prin operator, care vor fi anunțate în mass media.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Includ:

 • Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur;
 • Echipamente abandonate cu conținut de CFC (clorofluorcarburi);
 • Echipamente electrice şi electronice casate cu conţinut de componenţi periculoşi;
 • Echipamente electrice şi electronice casate.

Practic DEEE cuprind orice tip de echipament electric sau electronic care nu mai poate fi utilizat și este deșeu (inclusiv jucării, computere, echipamente pentru igiena personală etc.).

Becurile și tuburile fluorescente (neoanele) se încadrează și ele în această categorie.

În funcție de activitatea în urma căreia se generează, există două categorii de DEEE:

 • DEEE generate în urma activităților industriale – responsabilitatea de gestionare este a producătorilor;
 • DEEE rezultate din activități casnice sau similare acestora – autoritatea administrației publice locale are responsabilitatea colectării separate a acestora, respectiv:
 • Organizarea, gestionarea și coordonarea colectării separate;
 • Asigurarea existenței și funcționării a câte unui punct de colectare în fiecare localitate.

Din cauza caracterului uneori periculos și deoarece de multe ori conțin materiale ce pot fi valorificate, acestea nu trebuie să ajungă în depozitul de deșeuri nepericuloase împreună cu deșeurile menajere.

DEEE trebuie colectate separat și gestionate de operatori economici autorizați.

Responsabilitatea colectării separate a DEEE rezultate din activități casnice sau similare acestora aparține autorității administrației publice locale (HG 1037/2010 art. 5).

Deșeurile voluminoase

Includ deșeurile de dimensiuni mari rezultate din activitățile din gospodării. De exemplu mobilier, covoare, saltele etc. ce nu mai sunt utilizate și sunt aruncate.

Pentru colectarea deșeurilor voluminoase se  vor organiza campanii trimestriale prin operator, care vor fi anunțate în mass media. Între campanii, operatorul poate fi solicitat pentru ridicarea gratuită a deșeurilor voluminoase.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice NU intră în categoria deșeurilor voluminoase.

Deșeurile din construcții și demolări

Tipurile de deșeuri din construcții și demolări sunt următoarele:

 • Beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, cu sau fără conținut de substanțe periculoase;
 • Lemn, sticlă, materiale plastice, cu sau fără conținut de substanțe periculoase;
 • Deșeuri metalice, cu sau fără conținut de substanțe periculoase;
 • Cabluri cu sau fără conținut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase.

Deșeurile din construcții și demolări pot fi atât deșeuri nepericuloase, cât și deșeuri periculoase. Prin urmare, în momentul generării, deșeurile din construcții și demolări trebuie colectate separat și tratate sau valorificate corespunzător.

Pentru colectarea deșeurilor din construcții și demolări provenite din activități de reamenajare a locuințelor individuale, operatorul poate fi solicitat contra cost.