Sibiu recicleaza

Home » Despre proiect » Scurtă prezentare

Scurtă prezentare

În luna mai 2010 a fost semnat de către Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Sibiu Contractul de finanțare al Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu (Contract nr. 98552/25.05.2010). Obiectul contractului de finanțare este reglementarea termenelor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului.

Valoarea totală a Proiectului (în conformitate cu Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1979/19.08.2013 și Actul Adițional nr. 2/23.08.2013 la Contractul de finanțare), fără TVA, este de 80.298.789 Lei + TVA, din care

 • Valoarea eligibilă, conform POS Mediu, este de 70.982.058 Lei (finanțare nerambursabilă FEDR și Buget de stat 69.562.417 Lei și contribuția Consiliului Județean Sibiu 1.419.641 Lei);
 • Valoarea proiectului alta decât cea eligibilă este de 9.316.731 Lei (contribuția Consiliului Județean Sibiu).

Scopul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu  este implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor a cărui funcționare să ducă la respectarea tuturor angajamentelor și atingerea tuturor țintelor, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate.

Obiectivele Proiectului sunt:

 • Colectarea deșeurilor menajere de la întreaga populație a județului;
 • Implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile atât în mediul urban, cât și în mediul rural;
 • Implementarea colectării separate a deșeurilor biodegradabile menajere în municipiile Sibiu și Mediaș;
 • Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile la depozitare;
 • Închiderea depozitelor neconforme din județul Sibiu;

Componentele Proiectului sunt:

 • Componenta 1 – Achiziția echipamentelor de colectare separată a deșeurilor;
 • Componenta 2 – Servicii de tratare prin facilități de sortare și compostare;
 • Componenta 3 – Închidere depozite neconforme;
 • Componenta 4 – Asistența tehnică și supervizarea lucrărilor de construcții.

Proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu este implementat prin intermediul a patru contracte:

 • Asistență tehnică și supervizarea lucrărilor de construcții în sprijinul Consiliului Județean Sibiu – valoare 8.412.032,70 Lei – contractant S.C. BLOM ROMÂNIA S.R.L. București/S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca;
 • Lucrări (de proiectare și execuție) pentru instalații de tratare și închiderea depozitelor de deșeuri în județul Sibiu – valoare  46.391.707,77 Lei + TVA – contractant Asocierea FINARA CONSULT S.R.L. Timișoara/S.C. CONFORT S.A. Timișoara (subcontractori Innovation und Technik GmbH Austria și S.C. IASICON S.A. Iași);
 • Furnizarea de echipamente de precolectare a deșeurilor în județul Sibiu – valoare 16.983.434 Lei + TVA – contractant FRITZ SCHAEFER GmbH Germania;
 • Servicii de audit – valoare 91.260,00 Lei + TVA – contractant S.C. SOCECC S.R.L. București.

Consiliul Judeţean Sibiu – 22.01.2019

Proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SIBIU” a fost finalizat

Proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU” implementat de Consiliul Județean Sibiu cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene – Autoritatea de Management în cadrul POS Mediu 2007-2013 a fost finalizat în mod oficial, fiind printre primele 6 proiecte din 35 de proiecte similare din România care își îndeplinește obiectivele. Finalizarea acestui proiect permite autorității județene să acceseze noi fonduri pentru a aduce îmbunătățiri sistemului de gestionare a deșeurilor, având în vedere provocările constante la care contribuie și modificările din legislația națională.
Lucrările începute în anul 2012 au constat în închiderea și ecologizarea a cinci mari depozite neconforme (Avrig, Cisnădie, Agnita, Remetea, Tălmaciu) și în construirea a două stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, la Șura Mică și Târnava, precum și a unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile la Șura Mică.
Depozitele neconforme conțineau mari cantități de deșeuri, acumulate în ani de zile. Ele reprezentau grave surse de poluare a solului, a aerului și a apelor freatice. Prin lucrările de închidere și ecologizare, poluarea și disconfortul cauzate de aceste mari depozite neconforme de deșeuri au devenit istorie.
În scopul compostării deșeurilor biodegradabile au fost construite două stații de compostare, la Șura Mică, pentru municipiul Sibiu, cu o capacitate anuală de prelucrare de 15.000 de tone de deșeuri, și la Târnava, pentru municipiul Mediaș, de 7.000 de tone/an. Prin compostare, deșeurile biodegradabile se pot transformata într-un produs folositor, care va reintra în circuitul economic.
A fost construită o stație de sortare a deșeurilor reciclabile cu o capacitate de 20.000 tone/ an. Această stație este amplasată la Șura Mică, lângă stația de compostare și deservește zona Sibiu și zona Avrig.
Prin proiect au fost achiziționate 96.370 de recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a deșeurilor biodegradabile pentru întregul județ, precum și unități de compostare individuală. Recipientele au culori diferite în funcție de deșeurile colectate separat: albastru- pentru hârtie și carton, galben- pentru plastic și metal, verde- pentru sticlă, maro- pentru deșeurile biodegradabile. Pentru locuitorii din mediul rural și cei din zonele periurbane au fost achiziționate 25.500 de unități de compostare individuală.
Proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU” este cel mai mare proiect public cu bani europeni derulat până acum în județul Sibiu. Valoarea totală a proiectului este de 73.830.037 lei fără TVA. Valoarea eligibilă conform Programului Operațional Sectorial Mediu este de 64.922.790 lei, din care contribuția Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 51.938.232, adică 80% din valoarea eligibilă.
Implementarea acestui proiect este punctul de plecare în vederea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Sibiu, Consiliul Județean Sibiu împreună cu ADI ECO urmărind identificarea de soluții de îmbunătățire care să contribuie la atingerea exigențelor impuse de modificările la legislația națională.

Mai multe informaţii privind proiectul pot fi găsite pe website-urile
www.sibiulrecicleaza.ro, www.adiecosibiu.ro

Persoane de contact:
Oana Popa – Director Executiv CJ Sibiu, Tel.: 0269217733/int. 131, e-mail: oana.popa@cjsibiu.ro
Bianca Vintilă – Responsabil relaţii publice în cadrul proiectului, Tel.: 0269217733/int. 131, e-mail: bianca.vintila@cjsibiu.ro
Claudia Iordănescu – Director Executiv ADI ECO Sibiu, Tel.: 0269217733/int. 123, e-mail: claudia.iordanescu@adiecosibiu.ro.