Sibiu recicleaza

Home » Despre proiect » Scurtă prezentare

Scurtă prezentare

În luna mai 2010 a fost semnat de către Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Sibiu Contractul de finanțare al Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu (Contract nr. 98552/25.05.2010). Obiectul contractului de finanțare este reglementarea termenelor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului.

Valoarea totală a Proiectului (în conformitate cu Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1979/19.08.2013 și Actul Adițional nr. 2/23.08.2013 la Contractul de finanțare), fără TVA, este de 80.298.789 Lei + TVA, din care

 • Valoarea eligibilă, conform POS Mediu, este de 70.982.058 Lei (finanțare nerambursabilă FEDR și Buget de stat 69.562.417 Lei și contribuția Consiliului Județean Sibiu 1.419.641 Lei);
 • Valoarea proiectului alta decât cea eligibilă este de 9.316.731 Lei (contribuția Consiliului Județean Sibiu).

Scopul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu  este implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor a cărui funcționare să ducă la respectarea tuturor angajamentelor și atingerea tuturor țintelor, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate.

Obiectivele Proiectului sunt:

 • Colectarea deșeurilor menajere de la întreaga populație a județului;
 • Implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile atât în mediul urban, cât și în mediul rural;
 • Implementarea colectării separate a deșeurilor biodegradabile menajere în municipiile Sibiu și Mediaș;
 • Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile la depozitare;
 • Închiderea depozitelor neconforme din județul Sibiu;

Componentele Proiectului sunt:

 • Componenta 1 – Achiziția echipamentelor de colectare separată a deșeurilor;
 • Componenta 2 – Servicii de tratare prin facilități de sortare și compostare;
 • Componenta 3 – Închidere depozite neconforme;
 • Componenta 4 – Asistența tehnică și supervizarea lucrărilor de construcții.

Proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu este implementat prin intermediul a patru contracte:

 • Asistență tehnică și supervizarea lucrărilor de construcții în sprijinul Consiliului Județean Sibiu – valoare 8.412.032,70 Lei – contractant S.C. BLOM ROMÂNIA S.R.L. București/S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca;
 • Lucrări (de proiectare și execuție) pentru instalații de tratare și închiderea depozitelor de deșeuri în județul Sibiu – valoare  46.391.707,77 Lei + TVA – contractant Asocierea FINARA CONSULT S.R.L. Timișoara/S.C. CONFORT S.A. Timișoara (subcontractori Innovation und Technik GmbH Austria și S.C. IASICON S.A. Iași);
 • Furnizarea de echipamente de precolectare a deșeurilor în județul Sibiu – valoare 16.983.434 Lei + TVA – contractant FRITZ SCHAEFER GmbH Germania;
 • Servicii de audit – valoare 91.260,00 Lei + TVA – contractant S.C. SOCECC S.R.L. București.